Saltear al contenido principal
ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 24/25 + INFO

Información general

Niveles de enseño

En el Colexio Plurilingüe Losada escolar se imparten las siguientes enseñanzas:

 • Educación Infantil
 • Educación Primaria
 • Educación Secundaria Obrigatoria (E.S.O.)
 • Educación Especial

Horario escolar

De lunes a viernes, de 9:00 a 14:30 horas.

Uniformidad

Los alumnos del Colexio Losada deberán estar en posesión obligatoriamente de:

 • E. Infantil, 1º e 2º de E. Primaria: Chándal diario, mandilón y polo de manga corta regulamentarios, polo de manga larga (opcional), pantalón corto (optativo).
 • 3º de E. Primaria: Chándal diario, polo de manga corta regulamentarios, polo de manga larga (opcional), pantalón corto (optativo).
 • 4º a 6º cursos de E. Primaria (equipaje de Educación Física): Chándal «Losada» y camiseta «Losada».
 • Resto: Equipaje de educación física regulamentaria.

Esta uniformidad se adquirirá en:
Corte Inglés – Vigo

Librería

Los alumnos/as que lo deseen pueden adquirir los libros de texto en la librería del Colegio. En su caso, el importe poderá abonarse fraccionado.

Resultado de los estudios

Los padres estarán informados de la evolución académica de sus hijos/as a través de los boletines trimestrales. Ademáis las familias estarán informadas a través de la plataforma digital escolar.

Actividades complementarias

Ao longo de curso, dentro do horario lectivo, os alumnos/as do Colexio Losada disfrutarán dunha ampla serie de actividades que complementarán a súa formación integral: visitas, culturais, charlas, audicións musicais, obradoiros, excursións…

Actividades extraescolares

A principio de curso o Centro ofrecerá aos alumnos/as unha ampla oferta de actividades formativas e deportivas, que se desenvolverán polas tardes.

Seguro escolar

Os alumnos/as disporán dun seguro que permite atender os posibles accidentes que poidan sufrir os alumnos no Colexio, practicando deporte, en visitas escolares, excursións…Así mesmo, contarán cun seguro de responsabilidade civil.

Aula de apoio

Colexio Losada dispón dun gabinete a cargo de especialistas para aqueles alumnos/as con certas dificultades de aprendizaxe e de audición e linguaxe, a fin de recuperalos e procurar a súa normal integración no seu curso. Estas clases impártense en horario lectivo.

Gabinete de orientación

O Centro dispón dun Psicólogo para axudar ós alumnos/as con problemas actitudinais ou de aprendizaxe, na mellora do seu rendemento escolar a través de técnicas de estudo e para orientar o futuro académico e profesional dos que rematan os seus estudos.

Órganos de participación

 • Consello Escolar (elexido cada dous anos)
 • Asociación de de Pais de alumnos (ANPA), elexida cada dous anos.
 • Delegados de curso (alumnos/as), elixidos cada curso escolar.

Relación pais-profesores

As entrevistas entre Profesores e pais terán lugar habitualmente os mércores pola tarde, en horario que se comunicará oportunamente. Estas concertaranse a través dos impresos que se facilitarán a principio de curso. A comezo de curso haberá unha reunión informativa con todos os pais a nivel de aula.

Atención ao público

A Dirección e Secretaría do Colexio Losada atenderán ao público en xeral no seguinte horario:

 • Mañás: De 9:00 a 13:30
 • Tardes: De 16:20 a 18:00 (mércores)

Rúa Baixada ao Capitán, 31-37
36214, Vigo

cpr.losada@edu.xunta.es

986 266 427 – 986 253 248

986 272 229

Horario

De lunes a viernes:
Ed. Infantil de 9:00 a 14:15
Ed Primaria y ESO de 9:00 a 14:30
ESO: miércoles de 16.30 a 18:10

Centro plurilingüe

Gallego, español, inglés

Niveles de enseño

Educación Infantil, Enseño Primario, Educación Secundaria Obrigatoria (E.S.O.), Educación Especial

Transporte y comedor

Actualmente no se dispone de estes servicios

Más información

Volver arriba