skip to Main Content
ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 24/25 + INFO

STE(A)M

No CPR Plurilingüe Losada somos sabedores da importancia que teñen hoxe en día as ciencias e as novas tecnoloxías, e precisamente por iso traballamos con moito interese coas metodoloxías STEM e STEAM, pero ¿qué significan estas siglas?

STEM é o acrónimo en inglés de catro disciplinas académicas:
S: Science; T: Technology; E: Engineering; M: Mathematics

O que no noso sistema educativo corresponderían a Ciencias Naturales, Tecnoloxía e Matemáticas. As iniciativas ou proxectos educativos englobados baixo esta denominación pretenden aproveitar as similitudes e puntos en común das catro materias para desenrolar un enfoque interdisciplinario do proceso de ensinanza e aprendizaxe, incorporando contextos e situacións da vida cotiá, e utilizando tódalas ferramentas tecnolóxicas necesarias.

Dun tempo a esta parte, ao acrónimo STEM, engadíuselle unha nova vogal, o A de Arts, e transformouse en STEAM. Deste xeito entran en xogo as habilidades artísticas e creativas coa educación STEM e póñense en valor aspectos como a innovación e o deseño.

Obxectivos xerais e específicos

 1. Fomentar as vocacións científicas no alumnado, especialmente entre as alumnas a través da utilización da TIC e realización de experiencias de taller, campo ou laboratorio.
 2. Crear a figura do coordinador ou coordinadora de STEAM nos centros, como responsable de dinamizar o cambio metodolóxico nestas materias cara a metodoloxías activas e inclusivas que axuden a incluír de forma efectiva o uso de aulas creativas, laboratorios, e demais recursos que estean a disposición, respectando sempre os obxectivos de igualdade e inclusión.
 3. Realización de actuacións conxuntas con áreas doutras materias para a consecución e logro de obxectivos comúns.
 1. Realizar accións de fomento e achegamento ao alumnado das disciplinas STEAM, de forma que se salve a barreira de ser materias de especial dificultade, poñendo o foco en materia de igualdade e de empoderamento da muller.
 2. Apoiar e colaborar con proxectos externos cuxa meta sexa a mellora da participación e da aprendizaxe do alumnado nas disciplinas STEAM.
 3. Promover e publicar contidos de carácter educativo e didáctico en materia de innovación educativa.
 4. Visibilizar e impulsar todas as accións de innovación relacionadas coas áreas STEAM, TIC e aquelas que contribúan a fomentar a igualdade de oportunidades ou cambios metodolóxicos.
 5. Buscar e proporcionar solucións técnicas que redunden no aproveitamento curricular do profesorado e alumnado.
 6. Fomento e apoio de proxectos STEAM que inciden no alumnado ou realizados por eles, prestando asesoramento, xestión de desenvolvemento e impulso aos creadores e as creadoras para que logren os seus obxectivos.

Polos Creativos

No curso 2023-24, o CPR Plurilingüe Losada recibiu, por parte da Xunta de Galicia, unha dotación de equipamento especializado para traballar as competencias STEM, valorado en 8.000 euros. Este espazo tecnolóxico denominado “Polo Creativo”, é unha acción enmarcada na Estratexia galega de educación dixital e do Plan de nova arquitectura pedagóxica.

Os Polos Creativos son espazos tecnolóxicos educativos, dotados de equipamento especializado para traballar as competencias STEM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñería e Matemáticas) e fomentar a creatividade a través da superación de retos, a consecución de proxectos, a resolución de problemas, a realización de prototipos, a construción de resultados tanxibles, etc. Nos polos albérganse prácticas de investigación e experimentación, integrando o coñecemento en retos tecnolóxicos e dixitais.

A dotación de material inclúe equipamento especializado de audiovisual e fotografía, electrónica e robótica, fabricación e construción e téxtil e informática, con kits adaptados aos niveis educativos aos que van dirixidos. Hai kits de electrónica básicos e avanzados para diferentes idades, robots de chan e programables, placas microbit, microcontroladores, sistemas domóticos, circuítos de papel, escaneado e impresión 3D, tabletas, xogos de construción de pezas encajables e sistemas para a creación de audiovisuais, entre outros.

Material recibido

CONSTRUCIÓN

 • Xogos de construción con pezas encajables (tipo LEIGO), magnéticas (tipo CONDIS) e madeira (tipo KAPLAN)

DESEÑO

 • Lapis 3D (mínimo 1 pack de 2)
 • Equipo de apoio ao prototipado: impresora, plotter de corte, plastificadora
 • Cortadora láser
 • Impresora 3D
 • Escáner 3D
 • Lentes de realidade virtual

ELECTRÓNICA

 • Kit de electrónica básica 1 (kits de electrónica e kits de circuítos de papel)
 • Kit de electrónica básica 2 (incluído o makey makey)
 • Accesorios básicos de electrónica e prototipado (soldador, base de corte, coitelo de precisión)
 • Conxunto e-téxtil

ROBÓTICA E PROGRAMACIÓN

 • Equipo de programación e robótica (sets de Raspberry Pi, sistema IoT, robots programables)
 • Equipo robótica intelixencia artificial
 • Robot de chan sinxelo sinxelo (tipo True True)
 • Robot (BeeBot)

AUDIOVISUAIS

 • Equipo de iluminación
 • Sistema de gravación de audio (mesa de misturas, micrófonos etc.)/ etc.)

O CPR Plurilingüe Losada foi o único centro galego elixido polo Programa Escola Cisco IT Rocks durante o curso 2019-2020

O CPR Plurilingüe Losada é consciente da necesidade de promover o uso e o coñecemento…

ler máis

Back To Top