skip to Main Content
Proxecto OSOS: Escolas Abertas Para Sociedades Abertas

Proxecto OSOS: Escolas Abertas para Sociedades Abertas

Durante o curso escolar 2018-2019, o Colexio Losada uniuse ao Proxecto OSOS ( Open Schools for Open Societies; en español Escolas Abertas para Sociedades Abertas) unha iniciativa englobada no Programa para a Investigación e a Innovación Horizon 2020 da Unión Europea (non.741572).

Con este proxecto formamos parte dunha rede europea e extraeuropea de escolas abertas onde se crea e desenvolven actividades educativas de carácter innovador e creativo, xerando unha contorna que facilita o proceso de imaxinación e se adapta ás necesidades da propia escola.

Unha das grandes barreiras que existen na educación é o illamento do centro do resto do mundo: afástase aos nenos do que está a pasar, da natureza, da contorna que lles rodea, … Meténdoos nunha incubadora que non lles deixa explorar nin inventar. Para evitar esta situación e as súas consecuencias no ámbito da educación o Colexio Losada uniuse ao proxecto Open Schooling para impactar aos estudantes e conseguir que nunha contorna real desenvolvan todas as súas capacidades.

A través de focalizar a atención na pedagoxía, a estrutura e cultura do propio centro e grazas a diversas colaboracións con outras entidades e redes de centros doutros países e culturas desenvolveranse actividades, proxectos e dinámicas que proporcionen unha experiencia e resultado de beneficio para calquera dos nosos alumnos.

 

Obxectivos do proxecto:

 

+ Formar parte dunha rede ampla de escolas abertas de diversos países

+ Adaptarse ás necesidades da escola e abrirse á contorna que a rodea.

+ Xerar impacto no alumnado manténdoo en continuo contacto coa súa contorna e natureza.

+ Desenrolar actividades que motiven e beneficien aos alumnos do centro.

+ Ser punteiros en innovación no mundo da educación.

+ Fomentar a aprendizaxe a través da colaboración e a mentorización.

Con este proxecto esperamos seguir crecendo tanto de forma interna como nas propias relacións con outros centros europeos e extraeuropeos. Unha oportunidade única e enriquecedora da que continuaremos informando de todas as novidades que nos achegue.

Back To Top