skip to Main Content
AYUDAS LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR CURSO 24/25 + INFO

Admisión de alumnado Curso 2024-2025

Prazos, documentación necesaria e información de interese.

Prazo de presentación

Do 1 alo 20 de marzo de 2024 (ambos incluídos)

Solicitude presencial

Entregar en la secretaría del Centro
Formulario ED550B

Solicitude telemática

Solicitude telemática
Aplicación Admisión Alumnado Xunta

FASE SOLICITUDE DE ADMISIÓN

A presentación de solicitudes pódese facer mediante presentación física do Formulario ED5508 cuberto ou a través da Aplicación da Consellería de Educación.

El formulario de solicitud de admisión Formulario ED550B puede cubrirse en el ordenador, imprimirse y entregarse en la Secretaría del Centro o bien ser recogido ya impreso en la Recepción del Colegio. En ambos casos es necesario adjuntar la documentación requerida.

Normativa e documentos de interese

A normativa sobre admisión de alumnos en centros docentes sostidos con fondos públicos está regulada polas seguintes disposicións:

Calendario de admisión

  • 1-20 de marzo: Solicitude de admisión mediante a presentación do Anexo II e Anexo II-bis (modelo ED550B) no centro solicitado no primeiro lugar de preferencia.
  • 21 marzo – 5 de abril (ambos incluídos):  Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo (só no caso de houber maior número de solicitudes que de prazas ofertadas).
  • 25 de abril: publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas.
  • Do 26 ao 30 de abril: reclamacións ás listaxes provisionais.
  • 15 de maio: publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas.
  • A partir do 15 de maio: Adxudicación subsidiaria de praza noutro centro ao alumnado non admitido (por parte da comisión de escolarización, @teniendo en cuenta os centros solicitados no modelo ED550B no 2º lugar e seguintes).

Zona asignada

FASE SOLICITUDE DE MATRICULACIÓN

  • Do 20 da o 30 de xuño – Formalización da matrícula en E. Infantil e Primaria
  • Do 23 de xuño ao 8 de xullo – Formalización da matrícula en ESO e Bacharelato

¿Tes algunha dúbida ou pregunta?

Back To Top