skip to Main Content
ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 24/25 + INFO

Somos plurilingües

No curso 2010-2011 o Colexio Losada puxo en marcha as seccións bilingües en Primaria.

Desde o curso 2011-2012 somos Centro Plurilingüe, formando parte da Rede de Centros Plurilingües de Galicia.

O plurilingüismo implica o uso de español, galego e inglés buscando unha distribución horaria equitativa do currículo escolar. A implantación deste programa plurilingüe do Colexio Losada farase de maneira gradual (actualmente no 1º, 2º, 3º e 4º cursos de Educación Primaria e Secundaria, nas asignaturas de Arts, Science, Biology e Technologies) e afectará de maneira progresiva ao resto do alumnado.

Derivado do noso compromiso de ofrecerlles aos nosos estudantes as mellores oportunidades de aprendizaxe posibles, profesores nativos auxiliares de conversa de lingua inglesa imparten semanalmente divertidas clases, nas que os alumnos de infantil, primaria e secundaria practican a destreza oral e reforzan as súas competencias de cara o programa plurilingüe do Colexio Losada.

Plan plurilingüe do Colexio Losada

Materias plan plurilingüe:

– 1º E. Primaria: Ciencias Naturais (2 sesións semanais) e Ciencias Sociais (3
sesións semanais), Inglés (2).
– 2º E. Primaria: Ciencias Naturais (2 sesións semanais) e Ciencias Sociais (2
sesións semanais), E. Artística (2), Inglés (2).
– 3º E. Primaria: Ciencias Naturais (2 sesións semanais) e Ciencias Sociais (3
sesións semanais).
– 4º E. Primaria: Ciencias Naturais (2 sesións semanais) e Ciencias Sociais (2
sesións semanais), Inglés (3).
– 5º E. Primaria: Ciencias Naturais (2 sesións semanais) e Ciencias Sociais (2
sesións semanais), Inglés (3).
– 6º E. Primaria: Ciencias Naturais (2 sesións semanais), Educación Artística –
sección Plástica- (1 sesión semanal), Inglés (3).
– 1º E.S.O.: Educación Plástica e Visual (2 sesións semanais) e Inglés (3 sesións),
Lingua Francesa (2).
– 2º E.S.O.: Tecnoloxías (3 sesións), Inglés (3), Francés (2).
– 3º E.S.O.: Educación Plástica e visual (2 sesións), Tecnoloxía (2), Inglés (3),
Francés (2).
– 4ª E.S.O.: TIC (3 sesións), Inglés (3 sesións), Francés (3).

Materias en inglés:

– 1º E. Primaria: Ciencias da Natureza (2 sesións semanais) e Ciencias Sociais (3 sesións semanais)

– 2º E. Primaria: Ciencias da Natureza (2 sesións semanais) e Ciencias Sociais (2 sesións semanais) e Educación Artística- sección Plástica (1 sesión).

– 3º E. Primaria: Ciencias da Natureza (2 sesións semanais) e Ciencias Sociais (3 sesións semanais)

– 4º E. Primaria: Ciencias da Natureza (2 sesións semanais) e Ciencias Sociais (2 sesións semanais)

– 5º E. Primaria: Ciencias da Natureza (2 sesións semanais) e Ciencias Sociais (2 sesións semanais) e Educación Artística – sección Plástica (1 sesión).

– 6º E. Primaria: Ciencias da Natureza (2 sesións semanais) e Educación Artística – sección Plástica (1 sesión).

– 1º E.S.O.: Educación Plástica e Visual (2 sesións semanais) e Bioloxía e Xeoloxía (4 sesións).

–  2º E.S.O.: Física e química (3 sesións semanais) e Tecnoloxías (3 sesións).

– 3º E.S.O.: Bioloxía e Xeoloxía  (2 sesións), Tecnoloxías (2 sesións) e Educación Plástica e visual (2 sesións).

–  4ª E.S.O.: Tecnoloxías da Información e Comunicación (3 sesións)

Materias en inglés:

– 1º E. Primaria: Ciencias da Natureza (2 sesións semanais) e Ciencias Sociais (3 sesións semanais)

– 2º E. Primaria: Ciencias da Natureza (2 sesións semanais) e Ciencias Sociais (2 sesións semanais) e Educación Artística – sección Plástica (1 sesión).

– 3º E. Primaria: Ciencias da Natureza (2 sesións semanais) e Ciencias Sociais (3 sesións semanais)

– 4º E. Primaria: Ciencias da Natureza (2 sesións semanais) e Ciencias Sociais (2 sesións semanais)

– 5º E. Primaria: Ciencias da Natureza (2 sesións semanais) e Ciencias Sociais (2 sesións semanais) e Educación Artística – sección Plástica.

– 1º E.S.O.: Educación Plástica e Visual (2 sesións semanais) e Bioloxía e Xeoloxía (4 sesións).

– 2º E.S.O.: Ciencias da Natureza (3 sesións semanais) e Tecnoloxías (3 sesións).

– 3º E.S.O.: Bioloxía e Xeoloxía  (2 sesións), Tecnoloxías (2 sesións) mais Educación Plástica e visual (2 sesións).

– 4ª E.S.O.: Tecnoloxía (3 sesións), Educación ético-cívica (1 sesión).

 Seccións bilingües:
  • 6º E. Primaria: Educación Artística – sección Plástica (1 sesión).

Materias en inglés:

– 1º E. Primaria: Ciencias da Natureza (2 sesións semanais) e Ciencias Sociais (3 sesións semanais)

– 2º E. Primaria: Coñecemento do medio natural, social e cultural (4 sesións) e Educación Artística – sección Plástica (1 sesión).

– 3º E. Primaria: Ciencias da Natureza (2 sesións semanais) e Ciencias Sociais (3 sesións semanais)

– 4º E. Primaria: Coñecemento do medio natural, social e cultural (4 sesións)

– 1º E.S.O.: Educación Plástica e Visual (2 sesións semanais) e Ciencias da Natureza (4 sesións).

– 2º E.S.O.: Ciencias da Natureza (3 sesións semanais) e Tecnoloxías (3 sesións).

– 3º E.S.O.: Bioloxía e Xeoloxía  (2 sesións), Tecnoloxías (2 sesións) mais Educación Plástica e visual (2 sesións).

– 4ª E.S.O.: Tecnoloxía (3 sesións), Educación ético-cívica (1 sesión).

Seccións bilingües:

  • 5º E. Primaria: Educación Artística – sección Plástica. 
  • 6º E. Primaria: Educación Artística – sección Plástica. 

Materias en inglés:

– 1º E. Primaria: Coñecemento do medio natural, social e cultural (5 sesións semanais).

– 2º E. Primaria: Coñecemento do medio natural, social e cultural (4 sesións) e Educación Artística- sección Plástica (1 sesión).

– 3º E. Primaria: Coñecemento do medio natural, social e cultural (5 sesións).

– 1º E.S.O.: Educación Plástica e Visual (2 sesións semanais) e Ciencias da Natureza (4 sesións).

– 2º E.S.O.: Ciencias da Natureza (3 sesións semanais) e Tecnoloxías (3 sesións).

– 3º E.S.O.: Bioloxía e Xeoloxía  (2 sesións), Tecnoloxías (2 sesións) mais Educación Plástica e visual (2 sesións).

Seccións bilingües:

  • 4º E. Primaria: Educación Artística – sección Música. 
  • 5º E. Primaria: Educación Artística – sección Plástica.
  • 6º E. Primaria: Educación Artística – sección Plástica. 

Materias en inglés:

– 1º E. Primaria: Coñecemento do medio natural, social e cultural (5 sesións semanais).

– 2º E. Primaria: Coñecemento do medio natural, social e cultural (4 sesións) e Educación Artística- sección Plástica (1 sesión).

– 1º E.S.O.: Educación Plástica e Visual (2 sesións semanais) e Ciencias da Natureza (4 sesións).

– 2º E.S.O.: Ciencias da Natureza (3 sesións semanais) e Tecnoloxías (3 sesións).

Seccións bilingües:

  • 5º E. Primaria: Educación Artística – sección Plástica. 
  • 6º E. Primaria: Educación Artística – sección Plástica. 

Materias en inglés:

– 1º E. Primaria: Coñecemento do medio natural, social e cultural (5 sesións semanais).

– 1º E.S.O.: Educación Plástica e Visual (2 sesións semanais).

Seccións bilingües:

  • 5º E. Primaria: Educación Artística – sección Plástica. 
  • 6º E. Primaria: Educación Artística – sección Plástica. 

Rúa Baixada ao Capitán, 31-37
36214, Vigo

cpr.losada@edu.xunta.es

986 266 427 – 986 253 248

986 272 229

Horario

De luns a venres:
Ed. Infantil de 9:00 a 14:15 horas.
Ed Primaria e ESO de 9:00 a 14:30 horas.
ESO: mércores de 16.30 a 18:10 horas.

Centro plurilingüe

Galego, español, inglés

Niveis de ensino

Educación Infantil, Ensino Primario, Educación Secundaria Obrigatoria (E.S.O.), Educación Especial

Máis información

Back To Top