skip to Main Content
AYUDAS LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR CURSO 24/25 + INFO

Comedor

O servizo de comedor estará activo do 11 de setembro ao 21 de xuño con horario de 14:30 h a 16:00 h excepto os mércores para o alumnado da ESO e o que asiste a clases de cociña que será ata as 16:30 h

O comedor é tendido polo persoal do Centro, que coordinará as entradas e saídas do comedor e vixilará os patios e instalacións.

A empresa ARUME será a encargada de suministrar o menú escolar. Consulta aquí o dossier informativo da empresa.

O servizo de comedor constará de dous pratos, postre, pan e agua.

O menú mensual publicarase neste apartado da páxina web e enviarase as familias con antelación.

Se algún alumno ou alumna ten alerxias alimentarias, deberá comunicalo no momento da inscrición e facilitar un informe médico.

O servicio de comedor realizase no Edifico Principal. O alumnado de Ed. Infantil desplazarase ata o edificio principal acompañado por persoal do Centro.

As familias recollerán aos alumnos/as na porta do ximnasio entre as 15:30 e 16:00 h.

Inscrición comedor

O alumnado que desexe utilizar o servizo mensual de comedor, deberá entregar a folla de INSCRICIÓN MENSUAL uo solicitala previamente na Secretaría do Centro.

El servicio de comedor los días sueltos deberá avisarse siempre con, como mínimo, un día de antelación entregando la INSCRIPCIÓN DÍAS SUELTOS.

Funcións e normas do comedor escolar

O comedor do Centro é un elemento educativo e ten como obxectivo primordial contribuir ao proceso de formación integral do alumnado creando hábitos sanos de alimentación, hixiene e bos modales, ademáis de fomentar a colaboración e a boa relación cos compañeiros.

No comedor deben cumprirse, entre outras, as seguintes normas de convivencia e comportamento:

  • O alumnado deberá acudir ao comedor limpo e aseado.
  • O alumnado terá un trato correcto co persoal do comedor dirixíndose a eles coas normas xerais do Centro e en ningún caso de forma esixente ou desconsiderada.
  • Non estará permitido sacar fora do comedor ningún tipo de alimento.
  • O alumnado que non cumpla as normas de comportamento, poderá ser privado do servizo de comedor.

Precios do servicio comedor

  • Importe por alumno/a (4 ou 5 días fixos a semana) – 120,00 € (recibo mensual)
  • Importe alumnado que asista o comedor 4 ou 5 días a semana nos meses de setembro, decembro, Semana Santae xuño – 90,00 €
  • Importe por alumno/a (3 días fixos a semana) – 90,00 € (recibo mensual)
  • Importe días soltos – 7,00 € (abonarse o mesmo día)

Os recibos mensuais do comedor facturaranse xunto o recibo de Colexio, con antelación o principio de cada mes.

O alumnado que utilice o servicio de días soltos deberá comunicalo en Secretaria o día anterior e aboar o coste do menú.

Horario

De 14:30 a 16:00 h

Datas

Do 11 de setembro ao 21 de xuño

Outros servicios

¿Tes algunha dúbida ou pregunta?

Back To Top