skip to Main Content
Plan Covid-19 curso 2020-2021. + INFORMACIÓN
Educación infantil e primaria
CURSO DÍA
4º E.I. (3 anos) – 5º E.I. (4 anos) Xoves 10 de setembro
PRIMARIA: 1º EP – 2º EP – 3º EP
CURSO DÍA
6º E.I. (5 anos) Venres 11 de setembro
PRIMARIA: 4º EP – 5º EP – 6º EP
Educación secundaria
CURSO DÍA
1º – 2º ESO Mércoles 16 setembro
3º – 4º ESO Xoves 17 setembro

Horario de entrada

GRUPO CLASE HORA ENTRADA LUGAR ENTRADA
1º e 2º Ed. Primaria 9:10 Ximnasio
3º e 4º Ed. Primaria 9:00
5º e 6º Ed. Primaria 8:50

Horario de saída

GRUPO CLASE HORA ENTRADA LUGAR ENTRADA
1º e 2º Ed. Primaria 14:10 Ximnasio
3º e 4º Ed. Primaria 14:30
5º e 6º Ed. Primaria 14:20

Horario de entrada

 • Para 1º e 2º ESO ás 8:45 pola porta principal (secretaría).
 • Para 3º e 4º ESO ás 8:35 pola porta principal (secretaría).

Horario de saída

 • Horario de saída: para todos os grupos ás 14:15 pola porta principal (secretaría).

Cambio de aulas

GRUPO CLASE AULA ACCESO
1º ESO Salón de actos Desde Secretaría e circulación interna entre plantas polas escaleiras de incendios.
2º ESO Laboratorio
3º ESO Aula de tecnoloxía
4º ESO Biblioteca

Horario madrugador

Só para casos excepcionais e previa comunicación en Secretaría por vía mensaxería o telefónica.

 • Desde as 8:00 ata as 8:30.
 • Recepción dos alumnos no ximnasio (entrada inferior).
 • Vixiado por un mestre de guardia.
 • Os alumnos de diferentes clases permanecerán separadas nas zonas delimitadas.

Horario de entrada

GRUPO CLASE HORA SALIDA LUGAR SALIDA
6º Infantil (5 anos) Entre 14:00 e 14:15 Ximnasio (porta patio)
5º Infantil (4 anos) Entre 14:00 e 14:15 Porta principal (superior)
4º Infantil (3 anos) Entre 14:15 e 14:25 Porta principal (superior)

Nota

 • Rogamos máis que nunca se respecten as franxas horarias na entrega e saída dos alumnos/as.
 • No caso dun eventual retraso na entrega, o alumno/a deberá esperar a que o mestre lle de paso sin interferir na circulación dos demáis alumnos.
 • No caso dun eventual retraso na recollida, o alumno/a esperará na súa aula (3 e 4 anos) ou no ximnasio (no caso de 5 anos).
 • Ainda que non é obrigaroria nesta etapa, recoméndase igualmente o uso de máscara e un porta-máscaras.
Back To Top